Poziom sublocality 4 w Vanuatu

Czas lokalny:
00:28:16

Niestety, nie ma miejsca w Vanuatu

Najbardziej popularny Kategorie:

Punkt zainteresowania

Port Vila Electrics

Port Vila Electrics

Tassiriki, Port Vila
point_of_interestCzytaj więcej
Pacific Digital

Pacific Digital

P.O.Box 6216, Efate, Vanuatu, Port Vila
point_of_interestCzytaj więcej
Vanuatu Spirit-CUSTOM TEAMWARE & MERCHANDISE

Vanuatu Spirit-CUSTOM TEAMWARE & MERCHANDISE

VANUATU SPIRIT Shop 3, Brewery Bar Complex Kumul Highway, (opposite Grand Hotel) P.O. Box 3274 Port Vila, Port Vila
clothing_storeCzytaj więcej

Restauracja

Vila Chaumières Resort and Restaurant

Vila Chaumières Resort and Restaurant

Route De Teouma, Port Vila
lodgingCzytaj więcej
Vila Chaumieres Resort and Restaurant

Vila Chaumieres Resort and Restaurant

Route de Teouma, Port Vila
restaurantCzytaj więcej

Sklep odzieżowy

Vanuatu Spirit-CUSTOM TEAMWARE & MERCHANDISE

Vanuatu Spirit-CUSTOM TEAMWARE & MERCHANDISE

VANUATU SPIRIT Shop 3, Brewery Bar Complex Kumul Highway, (opposite Grand Hotel) P.O. Box 3274 Port Vila, Port Vila
clothing_storeCzytaj więcej
Carla Boutique

📑 Wszystkie kategorie w Vanuatu

Administracyjne na poziomie strefy 1Administracyjne na poziomie strefy 2Administracyjne na poziomie strefy 4Administracyjne na poziomie strefy 5Agencja NieruchomościAgencja ubezpieczeńAkwariumAmbasadaAptekaBankBankomatBarBibliotekaBiuro podróżyCentrum handloweCmentarzDealer samochodowyDentystaDom handlowyDom pogrzebowyDworzec autobusowyElektrykFilm wynajemFinanseFirma przeprowadzkowaFizjoterapeutaGaleria SztukiGłówny wykonawcaHinduHydraulikJedzenieJubilerKasynoKawiarniaKlub nocnyKościółKrajKsięgarniaKsięgowośćKwateraKwiaciarzLekarzLokalny rząd kancelariaLotniskoMalarzMeczetMiejsce kultuMiejscowośćMuzeumMyjnia samochodowaMąka dostawyNaprawa samochodówObozowiskoParkPark rozrywkiParkingPiekarniaPielęgnacja włosówPocztaPolicjaPolitycznyPosiłki na wynosPostój taksówekPoziom 3 Powierzchnia administracyjnaPoziom sublocality 1Poziom sublocality 2Poziom sublocality 3Poziom sublocality 4PralniaPrawnikPrzechowywaniePrzesłankaPunkt zainteresowaniaRV park, pole namiotoweRatuszRestauracjaSalon pięknościSklepSklep alkoholowySklep meblowySklep odzieżowySklep z butamiSklep z elektronikąSklep z narzędziamiSklep zoologicznySkrzyżowanieSpaStacja metraStacja paliwStraż pożarnaSublocalitySubpremiseSupermarketSupermarket spożywczy lubSynagogaSzkołaSzpitalSądSąsiedztwoTrasaUniwersytetUstanowienieWypożyczalnia samochodówZdrowiekinokręgielnianaturalną cechąobszar Potocznyogród zoologicznyopieka weterynaryjnapokryć dachowychprzechowywania towarów domowesiłowniasklep Rowerowysklep spożywczystacja Transitstacja kolejowastadionŚlusarzŚwiatło dworzec kolejowy